Teraz czytasz
Czym jest Fundusz Solidarnościowy

 

Czym jest Fundusz Solidarnościowy

Prezydium KRF, obserwując rozwój epidemii CO-VID-19 w Polsce, wstrzymało bieżące działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, które nie mogą zostać zrealizowane w trybie online. Odwołaliśmy zaplanowane szkolenia, kwietniowy II Kongres KIF czy badania walidacji testów. Praca biura KIF została przystosowana do systemu pracy zdalnej. Narastające zagrożenie epidemiologiczne już 12 marca br. zaowocowało decyzją o powołaniu sztabu kryzysowego.

Działaliśmy w ekspresowym tempie, ale metodycznie i w przemyślany sposób. Jeszcze tego samego dnia, po 6 godzinach planowania, sztab wydał pierwsze zalecenia ograniczające przyjmowanie pacjentów. I zrobiliśmy to z pełną świadomością faktu, iż nasze rekomendacje publikujemy szybciej niż minister zdrowia. Życie pokazało, że ta decyzja – przez wielu oceniana jako przedwczesna – była słuszna. Możemy przypuszczać, że wczesne ograniczenie kontaktów uchroniło przed zakażaniem wiele naszych koleżanek, a także wielu kolegów i pacjentów. Zdecydowaliśmy się podporządkować wszystkie działania KIF tej wyjątkowej sytuacji i określić nowe priorytety. Podstawowym celem sztabu stało się zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i fizjoterapeutom poprzez rekomendowanie zachowań hamujących rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Drugim celem jest podejmowanie działań i proponowanie rozwiązań mających zminimalizować ekonomiczne skutki zawieszenia działalności przez fizjoterapeutów i zapewnić przetrwanie w okresie stanu izolacji. Po trzecie chcemy wypracować i wdrożyć rozwiązania, które pomogą fizjoterapeutom wyjść z kryzysu po ustąpieniu epidemii.

Przez niespełna miesiąc swojej pracy sztab kryzysowy KIF wystosował ponad 150 pism do różnych instytucji: NFZ, GIS, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Premiera RP oraz Sejmu RP.

Wyniki naszej pracy są dostępne na specjalnej podstronie kif.info.pl/koronawirus

Możemy być dumni z naszego środowiska, pierwszy cel sztabu zrealizowaliśmy już w pierwszym tygodniu. W normalnych warunkach fizjoterapeuci przyjmowaliby codziennie pół miliona pacjentów, ale w większości zamknęli gabinety i ambulatoria na długo przed rządowym nakazem. Dzięki temu przyczynili się do ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa.

Zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa – wykonujemy przecież medyczny zawód zaufania publicznego.

Obecnie sztab koncentruje się głównie na działaniach mających minimalizować skutki kryzysu, jakie niewątpliwie dotkną wielu z nas. Dzięki fizjoterapeutom opłacającym składki powiększamy budżet Komisji Socjalnej do miliona złotych! Tworzymy w ten sposób Fundusz Solidarnościowy, dzięki któremu każdy fizjoterapeuta mający stabilną sytuację finansową może wesprzeć najbardziej potrzebujących członków swojej społeczności zawodowej.

Redakcja poleca

Tworzony jest nowy, specjalny regulamin pomocy dla osób, których sytuacja życiowa zmieniła się na wskutek ograniczenia pracy z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Już teraz wiemy, że w ramach funduszu będziemy udzielać bezzwrotnej pomocy w wysokości do 1000 zł. Upraszczamy też składanie wniosków. W tym celu uruchomiony zostanie formularz online, który będzie przesyłany poprzez Portal Fizjoterapeuty. Skróci to znacznie czas rozpatrywania wniosków. Spodziewamy się, że 5–7 proc. przedstawicieli naszej grupy zawodowej, czyli kilka tysięcy osób, będzie się ubiegać o to świadczenie. Stąd Komisja Socjalna otrzyma wsparcie organizacyjne i do obsługi wniosków zostaną oddelegowane dodatkowe osoby. W miarę potrzeb i możliwości KIF będziemy uruchamiać kolejne transze pomocy.

Warto podkreślić, iż program socjalny skierowany do osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, realizowany od początku 2019 r., nie został zawieszony. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Komisja Socjalna ma możliwość przyznania bezzwrotnej pomocy w wysokości do 6 000 zł.

Postulaty pojawiające się w mediach społecznościowych, wzywające KIF do zawieszenia opłat składek członkowskich, uważamy za dalece przedwczesne. To z nich finansowana jest działalność Izby, która obecnie stała się jeszcze bardziej intensywna. Aby realizować zadania, o których informujemy na bieżąco, w KIF na podstawie umów o różnych formach zatrudnienia, pracuje 101 osób. 98 pełni funkcje w organach KIF, dodatkowo doraźnie korzystamy z konsultacji licznych ekspertów i podmiotów zewnętrznych. W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że każdego dnia na rzecz 67 tys. fizjoterapeutów w Polsce pracuje kilkadziesiąt osób.

Mamy nadzieję, że jako grupa zawodowa zdamy celująco test z solidarności, a nasze koleżanki i nasi koledzy, którzy najbardziej ucierpią z powodu epidemii, również dzięki Państwa pomocy wyjdą z kryzysu obronną ręką. Tego sobie dzisiaj życzymy!

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
8
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
znajdzfizjoterapeute.pl     kif.info.pl

Do góry