WORLD PHYSIOTHERAPY

World Physiotherapy podsumowuje 2020 r.

World Physiotherapy (WP), zrzeszające 122 organizacje członkowskie, co roku aktualizuje dane dotyczące fizjoterapeutów na świecie. Rozesłane w czerwcu 2020 r. ankiety pozwoliły zobrazować obecny stan światowych rynków fizjoterapeutycznych i porównać dane z wcześniejszymi statystykami.

WCPT to teraz World Physiotherapy!

Największa organizacja skupiająca fizjoterapeutów z całego świata, zmienia swój wizerunek.