WYDARZENIA

KIF uczestniczy w pracach dot. zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego

Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia wspólnie z Unią Uzdrowisk Polskich zorganizował…

Fizjoterapeuci mogą szczepić przeciw grypie

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy …

Fizjoterapeuci w Radzie ds. Zdrowia Publicznego

Na podpis prezydenta czeka ustawa uwzględniająca wniosek KIF o włączenie przedstawicieli fizjoterapeutów do Rady ds. Zdrowia Publicznego

Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Półmaratonie rozstrzygnięte!

17 października 2021 r. w Krakowie, podczas kolejnej edycji Półmaratonu Królewskiego, odbyły się pod patronatem…

Współpraca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i KIF

Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna współpracę z KIF na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów. List intencyjny…

Kolejna uczelnia wyższa nawiązuje współpracę z KIF

25 sierpnia br. w Krakowie, w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego, doszło do spotkania prof. dr. hab.…

Fizjoterapeuci wspierali uczestników zawodów „Velo Baltic”

„Velo Baltic” to seria kolarskich wyścigów szosowych, które odbywają się na Pomorzu Zachodnim. W sezonie…

Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi i przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym wiceprezes Tomasz Niewiadomski reprezentujący KIF, podpisali…

Kronika zgorzeleckich konferencji

Liczący ponad 300 stron album pod redakcją prof. Zbigniewa Śliwińskiego i dr. Grzegorza Śliwińskiego to unikatowy zapis 25 edycji konferencji naukowych pt. „Życie bez bólu” organizowanych w Zgorzelcu z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy*.

AWF i KIF podpisały list w sprawie współpracy

Warszawska AWF i KIF zamierzają rozwijać współpracę na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego fizjoterapeutów.