Teraz czytasz
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 r.1 obowiązują nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego elektronicznym potwierdzaniu. W intencji ustawodawcy ma to spowodować poprawę sytuacji pacjentów oraz ich opiekunów i skrócenie czasu potrzebnego na realizację zlecenia.

Jak wskazano w komunikacie Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 r.:
Od dnia 1 stycznia 2020 r.2 osoby wystawiające zlecenia obowiązane są stosować nowy wzór zlecenia, a weryfikacja tego dokumentu oraz potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta powinno odbywać się co do zasady za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Jednakże w przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawiającą zlecenie, ww. weryfikacja oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będą się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ.

OW NFZ uzupełnia wówczas część II wzoru zlecenia zatytułowaną „Weryfikacja zlecenia”, a w przypadku błędnego wystawienia przez lekarza zlecenia na poprzednim wzorze w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu uzupełni również ewentualnie brakujące dane z części I wzoru zlecenia (jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie dostępnych przez NFZ danych).

Nowością jest ogłoszenie przez Centralę NFZ3, że Fundusz Zdrowia w I kwartale 2020 r. będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r., zarówno na starych i nowych wzorach. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

1 Na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555)
2 Zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555)
3 Komunikat Centrali NFZ z dnia 23 grudnia 2019 r.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry