Głos Fizjoterapeuty 1/2020

4

Iron Woman

Sport uprawiany w dzieciństwie bardzo porządkuje życie, ustawia priorytety – powie później Ewelina, miłośniczka triathlonu.

„Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do mety”.

W mojej pracy nauczyciela akademickiego jednym z piękniejszych przeżyć jest obserwowanie stopniowej przemiany studentów. Większość…

Pora na głos polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej!

Rozmowa z Pawłem Adamkiewiczem – wiceprezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych

Dlaczego WCPT?

Czego oczekuje fizjoterapeuta? Prawdopodobnie tego samego, czego każdy wykształcony, odpowiedzialny człowiek. Zatrudnienia w odpowiednich warunkach.…

WCPT pozna siłę polskich fizjoterapeutów

Jakie korzyści przyniesie polskim fizjoterapeutom przynależność do WCPT? A jakie znaczenie ma dla każdego z nas słowo „korzyść”?

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?

WCPT to wachlarz możliwości

Członkostwo w WCPT przypadło KIF jako organizacji zrzeszającej największą liczbę fizjoterapeutów w Polsce.

Nowy rozdział w historii polskiej fizjoterapii

Jest wiele aspektów i możliwości w tym nowym otwarciu polskiej fizjoterapii na świat.

WCPT to siła oddziaływania

Dzięki WCPT możemy lobbować z pozycji największej i najbardziej prestiżowej organizacji fizjoterapeutycznej na świecie.

Współpraca w ramach podgrup tematycznych

Członkostwo w WCPT umożliwia aktywne uczestniczenie w pracach podgrup, zajmujących się problematyką fizjoterapii w różnych dziedzinach medycyny…