Teraz czytasz
Czy osoby z niepełnosprawnościami otrzymają środki z Funduszu Solidarnościowego?

 

Czy osoby z niepełnosprawnościami otrzymają środki z Funduszu Solidarnościowego?

  • Program miał być realizowany od grudnia zeszłego roku do 31.12.2020. Niestety do dziś nie została jeszcze rozpoczęta procedura wyboru jego realizatorów.

Rządowy program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”¹ zakładał przeznaczenie 100 mln zł na wsparcie zdrowotne osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia, którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na powrót do aktywności społecznej i życie w jak najmniejszym stopniu ograniczone barierami. Jednak do dzisiaj nie wiadomo, czy i jak te środki zostaną wydane.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych był odpowiedzią rządu na protest osób z niepełnosprawnościami, który miał miejsce w Sejmie w 2018 r. Idea jego powołania związana była z udzielaniem wsparcia wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami (OzN). Niestety w grudniu 2019 r. zmieniono pierwotne założenia i poszerzono krąg odbiorców funduszu o emerytów i rencistów. Skrócono też nazwę do Funduszu Solidarnościowego.

W założeniach Fundusz Solidarnościowy ukierunkowany jest m.in. na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, a także jest jednym z narzędzi realizujących politykę ich włączenia do społeczeństwa. Czy faktycznie projekt zrealizuje ten cel? Wątpliwości dotyczą m.in.: sposobu wyboru realizatorów świadczeń, trybu zawierania umów, odbiorców świadczenia i kryteriów ich włączania oraz wyłączania, jak i samej realizacji świadczeń.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgłosiła na etapie prac nad programem, jak również do opublikowanego do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ, szereg uwag. Uznając je za szczególnie ważne dla realizacji celu, jaki przyświeca wspominanemu Funduszowi, postulowaliśmy m.in. o włączenie do programu nowego świadczenia fizjoterapeutycznego opartego na indywidualnej pracy z pacjentem, a także o możliwość kontaktowania tych świadczeń przez prywatne praktyki. Niestety nie uwzględniono uwag Izby, a ostateczny opis projektu zawiera nieprecyzyjne czy wzajemnie sprzeczne ze sobą zapisy.

Co istotne, jak wynika z załącznika do uchwały, program ma być realizowany w terminie od dnia podpisania umów z wykonawcami do 31 grudnia 2020 r. Niestety do dziś nie została rozpoczęta jeszcze procedura wyboru jego realizatorów. Biorąc pod uwagę terminy urzędowe, procedurę wyłonienia realizatorów, procesy odwoławcze związane z ich wyborem, wydaje się mało prawdopodobne, aby udało się zrealizować program w zakładanym czasie.

Niewiadomą jest także, czy i w jaki sposób na wykonanie programu wpływ będzie miała treść art. 18 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567, z późn. zm.). Na jego mocy nastąpiło zawieszenie konkursów ofert i rokowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Postępowania te mają zostać wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

A zatem, kiedy i czy w ogóle dojdzie do skutku realizacja przedmiotowego programu? Rodzi się pytanie o sensowność projektu, który może być uruchomiony np. na kilkadziesiąt dni przed końcem okresu rozliczenia.

1. Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (RM-111-46-20).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry