Teraz czytasz
Protestujemy przeciwko nierzetelnej wycenie telerehabilitacji

 

Protestujemy przeciwko nierzetelnej wycenie telerehabilitacji

Dnia 16 lipca 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 85/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Regulacje tego zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od 11 kwietnia 2020 r.

Na mocy zarządzenia:

  • Ograniczono zakres świadczeń telerehabilitacyjnych do trzech zabiegów.
  • Wyłączono możliwości realizacji telerehabilitacji w fizjoterapii domowej.
  • Obniżono wycenę świadczeń w przypadku świadczeń telerehabilitacyjnych o 31% w stosunku do tych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych i dziennych.
  • Wprowadzono obowiązek odnotowania w dokumentacji medycznej informacji na temat zastosowanego narzędzia komunikacji oraz godziny rozpoczęcia realizacji świadczenia i jego zakończenia.

Jak NFZ tłumaczy wprowadzone decyzje?

Centrala NFZ, stoi na stanowisku, że nie do przyjęcia jest stawianie na równi zajęć z terapeutą w kontakcie bezpośrednim, z tymi przy użyciu systemów teleinformatycznych z oczywistych względów. Nie znajdujemy tych „oczywistych względów”. Jako Samorząd nie możemy się zgodzić z takim stanowiskiem i przeciwko takiemu stanowisku, jak również nierzetelnej wycenie, protestujemy w licznych korespondencjach kierowanych do MZ, NFZ, Prezesa Rady Ministrów. Wprowadzone przedmiotowym zarządzeniem rozwiązania dobitnie wskazują na niezrozumienie funkcjonowania fizjoterapii. Bowiem wszelkie formy udzielania świadczeń na odległość są wyłącznie sposobem komunikacji z pacjentem, a nie nowym rodzajem świadczenia zdrowotnego, co wynika wprost z przepisów rangi ustawowej (zob. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Mniej równi

Telerehabilitacja jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym, które musi być udzielane na analogicznych zasadach jak osobista interwencja w gabinecie czy w domu pacjenta. Jedyną różnicą jest pośrednictwo urządzenia. Kluczowe kwestie pozostają bez zmian, a w niektórych przypadkach wymuszają na fizjoterapeucie zwiększoną czujność i zaangażowanie. Konieczne jest działanie zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością. Niestety, pomimo wielu apeli, zaprzecza temu w swoich stanowiskach Centrala NFZ, w których m.in. informuje: Zrównanie wyceny świadczeń realizowanych przy użyciu systemów teleinformatycznych, staje w całkowitej sprzeczności z istotą tradycyjnej terapii. Co ważne w komunikacie opublikowanym 3 lipca br. na stronie internetowej Centrali NFZ Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej zwraca uwagę na konieczność dokonania stosownych korekt dla świadczeń sprawozdanych od 11 kwietnia 2020 r. zrealizowanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zaskakującym jest fakt, że takich rozwiązań skutkujących obniżeniem wyceny płatnik nie wprowadził w odniesieniu do innych rodzajów świadczeń (m.in. ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), co do których również umożliwiono realizację świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Do chwili obecnej nie uzyskaliśmy wyjaśnienia, jakie aspekty przesądzają o różnym podejściu do interpretacji i stosowania przepisów prawa w odniesieniu do różnych świadczeń. Co w konsekwencji kolejny raz pokazuje, że w systemie są równi i równiejsi.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry