Teraz czytasz
Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej stała się obowiązkiem

 

Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej stała się obowiązkiem

  • W grudniu KIF przeprowadziła intensywną kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Fizjoterapeuci, co do zasady, jako jeden z zawodów medycznych, od 1 stycznia 2021 r. są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w takiej formie. W trosce o to, aby informacja dotarła do jak największej liczby zainteresowanych, w grudniu zwiększyliśmy intensywność naszej kampanii. Była prowadzona nie tylko na stronie czy Facebooku KIF, ale także na popularnych profilach fizjoterapeutycznych, grupach dyskusyjnych i serwisach internetowych, także tych poświęconych ogólnie tematyce ochrony zdrowia. Informacje były przekazywane w newsletterach Izby oraz podczas akcji mailingowych.

Duży nacisk położyliśmy na wyjaśnienie różnic między pojęciami „dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej” a „Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” tzw. (EDM). Zauważyliśmy bowiem, że w dyskusjach internetowych oba te pojęcia często są traktowane zamiennie, a przecież na gruncie prawa oznaczają co innego. Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej to jest to, co w wielkim skrócie i roboczo nazywamy kartą pacjenta. Najczęściej formą prowadzenia dokumentacji medycznej jest postać elektroniczna, chociaż prawodawca przewidział dwa wyjątki pozwalające na prowadzenie dokumentacji w formie papierowej: jeśli przepis danego rozporządzenia na to zezwala lub warunki organizacyjno- -techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.

Z kolei Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) obejmuje konkretne dokumenty określone w ustawie, a więc e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (tu przewidziany jest okres przejściowy) oraz inne dokumenty np. informacja o rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala). EDM to także informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych oraz karta informacyjna z leczenia szpitalnego i opis badań diagnostycznych. Obecnie przepisy nie pozwalają na wydawania e-skierowań na rehabilitację leczniczą. Pełny zakres EDM został określony w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu.

W trakcie kampanii przypominaliśmy także, że KIF przygotowała bezpłatną usługę umożliwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – aplikację Finezjo. Warto podkreślić, że wśród zawodów medycznych tylko samorząd zawodowy fizjoterapeutów stworzył i udostępnił bez opłat tego typu wsparcie dla swoich członków.

Redakcja poleca

Finezjo to narzędzie w pełni profesjonalne. Zaprojektowano je zgodnie z wytycznymi KRF do prowadzenia dokumentacji i międzynarodową klasyfikacją ICF, dzięki czemu odpowiada nowoczesnym standardom opieki fizjoterapeutycznej. Jest to stabilne, bezpieczne i, co ważne, darmowe rozwiązanie.

Z tej nowoczesnej aplikacji korzysta już 40 proc. polskich praktyk fizjoterapeutycznych, co czyni z Finezjo lidera na rynku oprogramowania dla fizjoterapeutów. Usługa dostępna jest dla wszystkich fizjoterapeutów prowadzących indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną oraz od niedawna – dla osób pracujących w podmiotach leczniczych! Z tej drugiej wersji może korzystać każdy pracownik podmiotu, a więc nie tylko fizjoterapeuta.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
1

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry