Teraz czytasz
Czy  można zniszczyć dokumentację medyczną na życzenie pacjenta?

 

Czy  można zniszczyć dokumentację medyczną na życzenie pacjenta?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń są obowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej. Natomiast prawem pacjenta jest do niej dostęp.

Przy tej okazji warto wskazać, że prawa pacjenta do dokumentacji nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych czy prawem do zapomnienia.

Odnosząc się do dokumentacji medycznej, to przepisy wskazują wprost sposób udostępniania dokumentacji oraz określają czas, w jakim dokumentacja ma być przechowywana.

Udostępnienie może nastąpić:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; wydanie oryginału dokumentacji medycznej może nastąpić jedynie w wypadku gdyby zwłoka w przygotowaniu kopii mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia i to z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;

3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

Redakcja poleca

5) na informatycznym nośniku danych.

Jeżeli zaś chodzi o przechowywanie dokumentacji to zdarza się, że pacjenci występują z żądaniem jej usunięcia z archiwum podmiotu np. z powodu zakończenia przez nich terapii w tej placówce. Jednak podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie ma takiej możliwości. Zniszczenie dokumentacji może nastąpić tylko w przypadku, gdy minie czas jej przechowywania i spełnione zostaną dodatkowe warunki. Ale o tym w następnym artykule . . .

Odnosząc się natomiast do RODO, warto czytelnikom zwrócić uwagę na przyjęcie przez PUODO kodeksów, które stanowią cenne źródło informacji w zakresie zasad realizacji obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych przez placówki medyczne (zob. Kodeksy postępowania – UODO)

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry