Teraz czytasz
Ta sama usługa, ale przeciwstawne oceny

 

Ta sama usługa, ale przeciwstawne oceny

  • Program fizjoterapii pocovidowej stworzony przez KIF jest refundowany z pieniędzy województwa mazowieckiego oraz NFZ. Chociaż to ten sam projekt, AOTMiT zajęła wobec niego dwa stanowiska.

W czerwcu 2020 r. rozmawialiśmy z zarządem województwa mazowieckiego i marszałkiem o stworzeniu programu dla pacjentów z powikłaniami po przejściu COVID-19. Program na 2021 r., który powstał w KIF, został przyjęty przez samorządowców uchwałą z 5 lipca 2021 r. Władze województwa ogłosiły konkurs na wybranie świadczeniodawców, którzy będą realizować program. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, ostatecznie wybrano 21 placówek.

Są to zarówno podmioty lecznicze, jak i – po raz pierwszy – praktyki zawodowe, które będą mogły realizować świadczenia refundowane dla pacjentów z województwa mazowieckiego. Marszałek do 31 grudnia br. przeznaczył na ten cel prawie 2 mln zł. Dobrze by było, gdyby ta kwota była wyższa, ale musimy pamiętać, że rozmowy zaczęły się w momencie, gdy już nie było wolnych środków w budżecie, wiec to i tak naprawdę spora suma. Szczególnie, że zostanie podzielona na 21 placówek.

Marszałek zapewnił KIF, że jeśli program będzie się cieszył powodzeniem i będzie nadal potrzebny – zostanie też zrealizowany w 2022 r. Na razie otrzymujemy informacje, że urząd marszałkowski jest bardzo zadowolony z projektu. Liczymy, że inne województwa także będą nim zainteresowane.

Różne oceny i wyceny

Jako KIF ten sam program, co do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, złożyliśmy także do Ministerstwa Zdrowia, które zleciło NFZ jego wykonanie. Zgodnie z procedurą oba wnioski zostały skierowane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pierwszy został oceniony pozytywnie pod kątem przygotowanej przez nas wyceny świadczeń, w drugim – wycena świadczeń otrzymała negatywną ocenę AOTMiT. Niestety nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej tego braku konsekwencji. Jedyne wyjaśniania, jakie otrzymaliśmy, związane są z dążeniem decydentów do utrzymania podobnego poziomu wycen świadczeń rehabilitacyjnych „standardowych” i związanych z fizjoterapią pocovidową. Niestety – jak wiemy – od lat wyceny świadczeń rehabilitacyjnych są daleko niedoszacowane.

Program fizjoterapii pocovidowej może być finansowany z pieniędzy NFZ, ale bez możliwości jego realizacji przez praktyki zawodowe i na gorszych warunkach finansowych. W konsekwencji placówki wolą go realizować z bieżących świadczeń (np. fizjoterapii domowej), bo chociaż i tak są nisko opłacane, to jednak lepiej płatne niż usługi fizjoterapii pocovidovej w ramach programu. Co istotne, wprowadzona do programu modyfikacja wykluczyła wielu pacjentów, wprowadzając jako podstawowe kryterium włączenia warunek przechorowania COVID-19 nie później niż pół roku przed zgłoszeniem się do programu.

Niskie wyceny to niskie pensje

Wydaje się, że temat wycen świadczeń fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych nie ma końca. Szczególnie teraz jest bardzo gorący m.in. ze względu na podwyżki płac w ramach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla zawodów medycznych. Niestety docierają do nas doniesienia, że świadczeniodawcy nie są w stanie zwiększyć pensji przedstawicielom naszego zawodu właśnie z powodu zbyt niskich wycen realizowanych przez nich świadczeń. Mamy już udokumentowanych kilka przykładów całkowitej rezygnacji z usług fizjoterapeutycznych refundowanych przez NFZ w placówkach na rzecz przeniesienia działalności w sferę komercyjną.

Czekamy na zmianę wyceny fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, która ma wejść w życie od października. Przedstawiliśmy w tym zakresie, w ramach opiniowania do AOTMiT, naszą propozycję rozliczania czasowego pracy fizjoterapeuty, a nie płacenia za wykonanie poszczególnych procedur. Uważamy, że jest ona o wiele bardziej uczciwa. Obecna powoduje obniżenie jakości udzielanych świadczeń, bo nawet jeśli Fundusz zdejmuje limity na poszczególne grupy pacjentów, np. osoby z niepełnosprawnością znaczną czy dzieci, to otrzymane kwoty są tak niskie, że placówka musi iść w ich ilość, żeby zarobić na pensje pracowników.

Liczymy, że propozycje zmiany wyceny świadczeń rehabilitacyjnych zostaną opublikowane jak najszybciej, aby KIF miał czas na ustosunkowanie się do nich, a placówki na zorganizowania swojej pracy od października.

Istotne zmiany w zasadach realizacji świadczeń od 1 września 2021:

  1. Zniesienie obowiązku potwierdzania przez pacjentów podpisem zrealizowanych świadczeń w ambulatorium i oddziałach dziennych. Brak uzasadnienia prawnego dla pozostawienia wymogu uzyskania podpisu świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego lub faktycznego w fizjoterapii domowej. Więcej przeczytasz o tym na str. 41
  2. Zgodnie z postulatem KRF zostają wprowadzone obowiązkowe wizyty fizjoterapeutyczne na początku i na końcu cyklu, które pozwalają ocenić postępy pacjenta oraz są miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.
  3. Dostosowanie taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez AOTMiT (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1n do zarządzenia).
Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
2
Przykro
1
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry