Teraz czytasz
Zadbaj, o bezpieczeństwo swoich pracowników!

 

Zadbaj, o bezpieczeństwo swoich pracowników!

Każdy pracodawca powinien przeprowadzić analizę zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia zatrudnieni przez niego fizjoterapeuci.

Fizjoterapeuto – przedsiębiorco, czy wiesz, że jako pracodawca jesteś zobligowany Kodeksem pracy do poinformowania swoich pracowników o czynnikach zagrażających ich zdrowiu i życiu na stanowisku pracy[i]? Aby zapoznać pracownika z zagrożeniami, musisz je najpierw sam poznać. Zatem oprócz obowiązkowego szkolenia BHP pracowników, zwróć także uwagę na czynniki, o których  jako fizjoterapeuta wiesz najlepiej. Skup się na profilaktyce urazów i przeciążeń mięśniowo-szkieletowych.  Dolegliwości bólowe i stres są w TOP 3 najczęstszych przyczyn L4 wśród pracowników[ii].

Analizę takich zagrożeń możesz przeprowadzić samodzielnie w dowolnej formie, np.  obserwując pracownika podczas wykonywania czynności zawodowych, przeprowadzając wywiad z pracownikiem, lub prowadząc audyt jego stanowiska pracy. Skorzystaj z dostępnych formularzy (lub aplikacji online typu OiRA[iii]) lub stwórz swoją własną listę najważniejszych punktów.

Postępuj krok po kroku:

 1. Zidentyfikuj (najlepiej wspólnie ze współpracownikami) czynniki zagrażające występowaniu urazów i/lub przeciążeń narządu ruchu.
 2. Oszacuj ryzyko ich wystąpienia (jak często mogą wystąpić i z jakim skutkiem).
 3. Na podstawie swojej analizy stwórz raport (nawet w zwykłym arkuszu excel).
 4. Stwórz program prewencji tych najczęstszych i największych zagrożeń i wyeliminuj te, które możesz.
 5. Weryfikuj cyklicznie efekty działań prewencyjnych.

Oto najczęstsze czynniki wpływające na zdrowie fizjoterapeutów podczas wykonywania obowiązków:

 • długotrwała pozycja statyczna,
 • powtarzalne czynności manualne, wibracje,
 • skrętoskłony, skłony i pozycje kuczne (np. podczas pracy na macie),
 • podnoszenie i przenoszenie ciężarów,
 • elementy pchania i ciągnięcia przedmiotów (np. wózków ze sprzętem do fizykoterapii),
 • za mała powierzchnia do pracy (np. wokół kozetki) wymuszająca nieergonomiczną pozycję pracy,
 • przeszkody w polu pracy (np. meble, nieoznaczone progi, śliska podłoga),
 • duże tempo pracy, zapełniony grafik,
 • brak czasu na przerwę, praca na wielu etatach,
 • kontakt z pacjentem agresywnym, trudnym,
 • nieodpowiednia wentylacja, przebywanie w hałasie, słabe oświetlenie,
 • nieodpowiednia obsługa urządzeń do fizykoterapii (np. zła jakość sprzętu, brak środków ochrony),
 • narażenie na choroby zakaźne (np. COVID-19, WZW).

Wszyscy wiemy, że fizjoterapia jest pięknym, ale i wymagającym dobrej kondycji oraz odporności psychicznej zawodem. Nie pozwólmy, aby słynne zdanie „lekarzu, lecz się sam”, miało wciąż wydźwięk ironii – zwróć uwagę na ergonomię pracy swoich pracowników.

Przypisy

[i] *Kodeks pracy, Dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Art 207 §1: „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (…)”.

Redakcja poleca

[ii] visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/eu-analysis-illness.

[iii] hoiraproject.eu/pl

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry