Teraz czytasz
Podsumowanie wydarzeń międzynarodowych 2019

 

Podsumowanie wydarzeń międzynarodowych 2019

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem międzynarodowym z udziałem Krajowej Izby Fizjoterapeutów w 2019 r. był udział w Kongresie Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) w Genewie. Obszerna relacja z Kongresu dostępna jest na stronie internetowej KIF, a także w „GF” nr 7 (2/2019). Obecność KIF nie przeszła bez echa, wkład naukowy naszej licznej reprezentacji był nieoceniony. Stoisko, na którym m.in. prezentowaliśmy drogę powstawania Izby oraz fakty dotyczące regulacji zawodu fizjoterapeuty w Polsce, zostały dostrzeżone i docenione. Zdobiliśmy nagrodę za najlepsze stoisko, a także nawiązaliśmy wiele cennych międzynarodowych kontaktów.

Jednym z działań, które podjęliśmy po genewskim kongresie było zorganizowanie w Warszawie spotkania przedstawicieli izb oraz stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii, Francji, Gruzji, Litwy, Łotwy, Czarnogóry, Rumunii oraz Słowacji.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie bezpośredniego dostępu pacjentów do fizjoterapii, zasady regulacyjne europejskiego sektora fizjoterapii, migracja i mobilność specjalistów oraz dynamika zmian w świadczeniach fizjoterapeutycznych w Europie.

Przedstawiciele KIF opowiedzieli, jak wyglądał proces powstania polskiego samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Opisali także jakie przyświecają mu cele i jakie wyznaczono zadania oraz jak przeprowadzono dotychczasowe reformy. Skupiono się w szczególności na nowo powstałych praktykach fizjoterapeutycznych oraz wprowadzeniu wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej. Goście wskazali, w jaki sposób fizjoterapeuci zrzeszają się w ich krajach – od fundacji i stowarzyszeń po prawnie ustanowione izby samorządów zawodowych.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej i „swojskiej” atmosferze. Wielu gości oprócz języka angielskiego używało języków narodowych, które w tym gronie okazywały się po części zrozumiałe. Dało się zauważyć duże zaangażowanie w podjęte dyskusje, a także okazało się, że mamy podobne problemy i doświadczenia związane z kształtowaniem się rynku fizjoterapii. Głównym spoiwem i jednocześnie największym problemem lokalnych rynków okazali się być, w większości oponenci modernizacji fizjoterapii, w osobach lekarzy ze specjalizacją rehabilitacja lecznicza. Dało się zauważyć, że mimo podążania tą samą ścieżką, każdy kraj jest na jej różnych etapach. Podczas gdy przedstawiciele Gruzji z ok. 2 tys. fizjoterapeutów, walczą o ujęcie fizjoterapii w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, Francja z 95 tys. fizjoterapeutów opisywała sukces ustanowienia bezpośredniego dostępu społeczeństwa do fizjoterapii (na razie w ograniczonym zakresie).

Mało jest spotkań przedstawicieli zarządów różnych stowarzyszeń i samorządów z Europy, którym nie przewodniczą państwa anglojęzyczne. Stąd spotkanie zorganizowane przez KIF było unikatowe i umożliwiało kulturowo-historyczne porozumienie.

Więcej na temat spotkania pisaliśmy na stronie internetowej:
kif.info.pl/informacje/spotkanie-przedstawicieli-europejskich-srodowisk-fizjoterapeutycznych/

Fizjoterapeuci z innych państw czerpią z polskich rozwiązań, które uznają za bardzo nowoczesne. Wytyczne, podjęcie tematu ICF, standardy kształcenia, duża samodzielność zawodowa to elementy, które dla nas są codziennością, dla innych wciąż stanowią niedościgniony wzór organizacji fizjoterapii. Efektem akcji promocyjnej i edukacyjnej podczas Kongresu WCPT oraz spotkania w Warszawie było zaproszenie przedstawicieli KIF na międzynarodowe wydarzenia środowisk fizjoterapeutycznych w różnych krajach Europy, w czasie których dzielili się doświadczeniami i wiedzą.

PARYŻ

Na zdjęciu drugi od prawej: dr hab. n. med. Maciej Krawczyk www.ordremk.fr/actualites/ordre/colloque-de-lordre

9 października 2019 r. w Paryżu miał miejsce kongres Francuskiej Izby Fizjoterapeutów, który zgromadził około 300 uczestników. Prelegentami byli przedstawiciele różnych instytucji decydenckich związanych z rynkiem zdrowia, m.in. członkowie Komisji Europejskiej, francuskiego Ministerstwa Zdrowia i ER-WCPT. Francuska Izba Fizjoterapeutów (l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes – ORDREMK) do udziału w debacie zaprosiła również przedstawicieli zawodu z innych państw europejskich. Pascale Mathieu, prezes izby francuskiej, zaprosiła do paneli dyskusyjnych m. in. prezes Rumuńskiej Izby Fizjoterapeutów, Włoskiej Izby Zawodów Paramedycznych, Belgijskiej Izby Farmaceutów, a także Prezesa KIF – Macieja Krawczyka i Dalię Woźnicę, przewodniczącą Zespołu ds. Międzynarodowych.

W trakcie kongresu poruszono trzy aktualnie najważniejsze według Francuzów tematy związane z fizjoterapeutami: mobilność fizjoterapeutów w Europie, różnorodność modeli i standardów regulacji zawodu, a także prawa pacjentów w europejskich systemach opieki zdrowotnej.

Francuzi zgłaszają ogromną liczbę specjalistów przybyłych do nich z zagranicy, zaznaczają brak instytucji wdrażających na rynek i brak pełnej kontroli nad kompetencjami językowymi. Jednocześnie podkreślając, że ze względu na regulacje unijne nie ma możliwości odmowy przyjęcia pracownika z innego państwa. ORDREMK podała, że do 2035 r. szacowana liczba fizjoterapeutów we Francji z dyplomem zagranicznym przekroczy 50 proc. „Mobilność fizjoterapeutów jest faktem, ale Europa nie jest na nią przygotowana, brakuje unifikacji i standardów” – powiedziała Pascale Mathieu. Uznano, że wdrażanie 5-letnich studiów magisterskich jest jednym z kroków naprzód i inne państwa, biorąc przykład z Polski, Francji i Belgii, powinny również rozważyć wprowadzenie takiego systemu kształcenia.

Podczas panelu dotyczącego różnorodności systemów rynku fizjoterapeutycznego w Europie prezes KIF Maciej Krawczyk opisał strukturę i system regulacji zawodu w Polsce. Zaznaczył, że zapotrzebowanie społeczeństwa w Europie na fizjoterapeutów będzie rosnąć, a zatem należy się spodziewać niskiego poziomu bezrobocia w tej grupie zawodowej.

Prelegenci byli zgodni co do tego, że potrzebna jest unifikacja zawodu, a także organ kontrolujący przepływ specjalistów. Oczywiście należy przy tym pamiętać, że interes pacjenta powinien być zawsze priorytetem w stosunku do interesu zawodowego fizjoterapeuty.

Więcej na temat kongresu: www.ordremk.fr/actualites/ordre/colloque-de-lordre
Wystąpienie prezesa KIF: www.youtube.com/watch?v=D73Luv9iPdE

SŁOWACJA

Na zdjęciu: Ernest Wiśniewski Fot. Juraj Štofko

10 października 2019 r. na konferencji w słowackich Piestanach Ernest Wiśniewski – wiceprezes KIF, na zaproszenie Eleny Žiakovej – prezes Słowackiej Izby Fizjoterapeutów, zaprezentował reformę systemu rehabilitacji w Polsce. Mówił przede wszystkim o trzech filarach reformy rehabilitacji, realizacji agendy Rehabilitacja 2030, a także o konieczności ujednolicania systemu sprawozdawczości w rehabilitacji. Podczas wystąpienia Ernest Wiśniewski skupił się także na samodzielności zawodowej fizjoterapeutów i konieczności zmian archaicznego systemu zarządzania w rehabilitacji opartego na rozliczaniu zabiegów i wprowadzenie w to miejsce sytemu opartego na mierzalnym efekcie stanu funkcjonowania pacjenta. Publiczność przyjęła ten pomysł z dużym entuzjazmem. Warto wspomnieć, że Słowacka Izba Fizjoterapeutów funkcjonuje od ponad 10 lat. Również tam zawód jest uregulowany ustawą, ale nadal fizjoterapeuci nie uzyskali samodzielności zawodowej i pozostają pod znaczącym wpływem lekarzy rehabilitantów.

Więcej na temat konferencji: www.fyzioterapeutickedni.sk/index_en.html

Redakcja poleca

International Network of Physiotherapy Regulatory uthorities Faciliating international cooperation and collaboration

Liczne rozmowy w środowisku fizjoterapeutów związanych z WCPT i wymiana doświadczeń w obszarze regulacji poskutkowała zaproszeniem KIF do włączenia się w działania organizacji INPTRA.

International Network of Physiotherapy Regulatory Authorities jest międzynarodową organizacją działającą w celu wspierania regulacji w fizjoterapii. Działania INPTRA obejmują edukację, tworzenie międzynarodowych sieci współpracy, mentoring i dzielenie się najnowszą specjalistyczną wiedzą – jako źródła badań, regulacji, benchmarkingu i najlepszych praktyk w dziedzinie fizjoterapii. Celem jest uświadomienie społeczeństwa, że fizjoterapeuta jest specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach do zapewnienia bezpiecznej i fachowej opieki, która spełnia odpowiednie standardy regulacyjne.

We wrześniu bieżącego roku Krajowa Izba Fizjoterapeutów została członkiem INPTRA. Dalia Woźnica jest jedną z dwóch osób z Europy, która została zaproszona do komitetu organizacyjnego konferencji INPTRA w 2021 r. w Dublinie. Komitet już rozpoczął prace nad opracowaniem programu! Bardziej szczegółowo o działaniach INPTRA będziemy informować wkrótce.

Więcej na temat INPTRA: www.inptra.org/Home.aspx
Webcast z udziałem KIF dotyczący reformy rehabilitacji w Polsce

PEDro

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów dołączyła do grona partnerów PEDro (Physiotherapy Evidence Database)! PEDro to darmowa baza ponad 45 tys. randomizowanych badań, przeglądów systematycznych i wytycznych praktyki klinicznej w fizjoterapii.

Inicjatorem projektu udostępniania zasobów bazy danych w języku polskim jest dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski, kierownik Katedry Rehabilitacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Więcej o powstającej platformie promowania i upowszechniania praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej już niedługo!

Warto śledzić nasze doniesienia na:
@PhysioPoland
kif.info.pl/polish-chamber-physiotherapists/

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry