WCPT

WCPT to teraz World Physiotherapy!

Największa organizacja skupiająca fizjoterapeutów z całego świata, zmienia swój wizerunek.

5

Dofinansowanie fizjoterapii zmniejszy koszty pandemii

WCPT wzywa Światowe Zgromadzenie Zdrowia do zwiększenia funduszy na rehabilitację w ramach globalnej odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Co dalej z kształceniem fizjoterapeutów?

Pandemia COVID-19 poskutkowała zamknięciem uczelni wyższych na całym świecie, co spowodowało zmiany sposobu prowadzenia zajęć oraz opóźnia przeprowadzanie egzaminów końcowych, jak i rekrutacji.  

Wytyczne WCPT ws. fizjoterapii chorych na COVID-19

Przygotowane przez Światową Konfederację Fizjoterapii rekomendacje obejmują szczegółowe zalecenia dotyczące pracy z pacjentami przebywającymi na oddziałach szpitalnych.

Digital Health, czyli fizjoterapia cyfrowa

„Biała Księga” prezentuje, jak wygląda fizjoterapeutyczna praktyka cyfrowa w różnych krajach na świecie. Proponuje jej definicję i cel, bada korzyści, ale też pokazuje bariery i ograniczenia prawne.

Fizjoterapeuta w warunkach ekstremalnych

Fizjoterapia ma rozwijać, utrzymywać i przywracać ludziom maksymalną sprawność oraz poprawiać ich poziom funkcjonowania. Powinna być dostępna dla każdego na przestrzeni całego życia.

Pora na głos polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej!

Rozmowa z Pawłem Adamkiewiczem – wiceprezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. promocji zawodu, kontaktów międzynarodowych i gabinetów prywatnych

Dlaczego WCPT?

Czego oczekuje fizjoterapeuta? Prawdopodobnie tego samego, czego każdy wykształcony, odpowiedzialny człowiek. Zatrudnienia w odpowiednich warunkach.…

WCPT pozna siłę polskich fizjoterapeutów

Jakie korzyści przyniesie polskim fizjoterapeutom przynależność do WCPT? A jakie znaczenie ma dla każdego z nas słowo „korzyść”?

Co zyskujemy jako członkowie WCPT?

Co ja, jako przykładowa Anna Nowak, mogę zyskać na reprezentowaniu mnie w WCPT?