Teraz czytasz
Jak reagować na hejt w internecie

 

Jak reagować na hejt w internecie

Zdarza się, że w sieci pojawiają się wpisy, które mają charakter szkalujący i naruszają dobre imię fizjoterapeutów.

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem zaufania publicznego i wiąże się z zaspokajaniem potrzeb członków społeczeństwa, w tym tego, co najcenniejsze – zdrowia i życia człowieka. Zawód fizjoterapeuty staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Badania przeprowadzone przez Kantar wykazują, że 79% Polaków ufa fizjoterapeutom. Wzrasta więc rola Samorządu w zakresie dbania o to, aby zawód fizjoterapeuty cieszył się jak największym zaufaniem. W swoich działaniach KIF przybliża pacjentom, czym jest fizjoterapia oparta na dowodach naukowych i w jakich obszarach zdrowia jest niezbędna.

Zdarza się, że w sieci pojawiają się wpisy, które mają charakter szkalujący i naruszają dobre imię fizjoterapeutów. Atakują godność i reputację fizjoterapeutów oraz stawiają ich w negatywnym świetle, co prowadzi do utraty zaufania i może znacząco utrudnić dalsze wykonywanie ich pracy zawodowej. Jeśli pacjent uważa, że fizjoterapeuta popełnił błąd w trakcie leczenia, ma możliwość złożenia skargi do Rzecznika Dyscyplinarnego lub skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Jednakże oba te środki wymagają precyzyjnego i klarownego przedstawienia swojego przypadku oraz zamiaru udowodnienia ewentualnych nieprawidłowości. Dużo łatwiej jest oczywiście anonimowo dokonać szkalującego wpisu w sieci.

Działania, które wpływają negatywnie na cześć (dobre imię) fizjoterapeuty, to między innymi: 

Zniesławienie: Rozpowszechnianie treści, które podważają autorytet danej osoby lub grupy osób, poniżają ją w opinii publicznej, oczerniają ją lub dyskredytują. Przykłady obejmują szkalowanie całego środowiska fizjoterapeutów lub samorządu zawodowego. Te negatywne oceny, często nieuzasadnione, rozpowszechniane za pomocą internetu, mogą znacząco utrudnić wykonywanie zawodu i podważyć pozycję zawodową fizjoterapeutów.

Znieważenie: Ma to charakter bardziej osobisty. Przestępstwo polega na naruszeniu godności innej osoby poprzez obrażanie lub poniżanie jej czynami lub słowami. Przykłady obejmują używanie obraźliwych epitetów w stosunku do konkretnego fizjoterapeuty, np.: „jesteś niekompetentny/a”, „nie posiadasz odpowiednich umiejętności”, „jesteś leniwy/a, arogancki/a, niekulturalny/a, przekupny/a” oraz mniej wybredne komentarze.

Takie wpisy mają negatywne konsekwencje zarówno dla indywidualnych fizjoterapeutów, jak i dla całego środowiska zawodowego, wpływając na reputację i pozycję zawodową.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zdecydowała się powołać Rzecznika Praw Fizjoterapeutów, aby m.in. występował w obronie godności i dobrego imienia członków samorządu, a także monitorował i analizował zagrożenia dla godności zawodu. Fizjoterapeuci, którzy czują się bezsilni wobec negatywnej aktywności innych osób, mogą skontaktować się z Rzecznikiem, który ma możliwość wezwania osoby trzeciej do zaprzestania ataków i usunięcia wpisów na portalach społecznościowych i wsparcia fizjoterapeuty w jego walce o dobre imię. Rzecznik Praw Fizjoterapeutów, za zgodą pokrzywdzonego, może również pomóc ocenić sytuację i wybrać adekwatną ścieżkę prawną do dalszego działania.

Redakcja poleca

Jeżeli natomiast chcesz podjąć samodzielne działania, pierwszym krokiem może być skontaktowanie się z osobą, która zamieściła negatywny komentarz, oraz administratorem platformy w celu poproszenia o usunięcie lub sprostowanie informacji. Warto precyzyjnie wskazać czas na oczekiwaną reakcję. Jeśli upłynie wyznaczony termin, a prośba nie zostanie spełniona, należy rozważyć kierowanie sprawy do sądu.

Administrator platformy internetowej ponosi odpowiedzialność za działania naruszające dobra osobiste osób trzecich, które polegają na rozpowszechnianiu i utrzymywaniu cudzych anonimowych informacji naruszających te dobra za pośrednictwem strony internetowej. Przepisy prawa jednoznacznie nakładają na platformę internetową obowiązek uniemożliwienia dostępu (usunięcia) do danych o bezprawnym charakterze.

Jeśli w Internecie pojawią się opinie oczerniające, szkalujące lub zniesławiające fizjoterapeutę, można podjąć następujące działania:

  • złożenie skargi na policji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, które jest ścigane z oskarżenia prywatnego,
  • w przypadku, gdy administrator strony internetowej odmawia usunięcia nieprawdziwych wpisów, można zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
  • wszczęcie postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych, jeśli osoba, która zamieściła wpis, nie sprostowała tych informacji na wezwanie osoby pokrzywdzonej.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry