Teraz czytasz
Sprawa dla rzecznika

 

Sprawa dla rzecznika

Specjalista fizjoterapii z zaniżoną pensją

To kolejny przykład na niewłaściwe zaszeregowanie fizjoterapeuty do grupy zawodowej.

W związku z błędnym zaszeregowaniem fizjoterapeuty do grupy zawodowej nr 5 rzecznik podjął interwencję. Fizjoterapeuta, który zwrócił się z prośbą o pomoc, posiada specjalizację z dziedziny fizjoterapii. Zajmuje stanowisko starszego asystenta fizjoterapii oraz wykonuje czynności zawodowe z poziomu specjalistycznego, czyli takie, które może wykonywać tylko osoba z tytułem specjalisty (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty).

Jako specjalista fizjoterapii wykonujący przypisane poziomowi wykształcenia czynności powinien być zaszeregowany do grupy zawodowej nr 2 i otrzymywać adekwatne wynagrodzenie. Fizjoterapeuta poprosił o pomoc rzecznika, ponieważ podejmowane przez niego próby przekonania pracodawcy o zmianie zaszeregowania nie przyniosły rezultatu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że fizjoterapeuta zatrudniony w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym powinien otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy. Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami . Na stanowisku starszego asystenta fizjoterapii wymagane są: tytuł magistra oraz tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej oraz 6 lat pracy w zawodzie.

Zgodnie z przepisami corocznie (1 lipca) podmiot leczniczy ma obowiązek dokonać podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika, o ile jego wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.  Obecnie specjalista fizjoterapii powinien mieć wynagrodzenie zasadnicze brutto z uwzględnieniem współczynnika pracy 1,29 – wynagrodzenie zasadnicze tej grupy od 1 lipca 2023 r. nie może być niższe niż 8186,53 zł brutto.

Jako że wnioskujący o interwencję fizjoterapeuta spełniał wymagania związane z wykształceniem oraz kwalifikacjami na zajmowanym stanowisku, rzecznik podjął działania.

Zostało wysłane pismo do pracodawcy, w którym rzecznik zwrócił się o zakwalifikowanie fizjoterapeuty do właściwej grupy zawodowej i podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji przepisów.
Interwencja okazała się skuteczna – fizjoterapeuta został poprawnie zaszeregowany i otrzymał stosowne wyrównanie wynagrodzenia.

* * *

Redakcja poleca

Do zadań Rzecznika należy ochrona w przypadku naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem fizjoterapeutów. Rzecznik Praw Fizjoterapeutów zachęca członków izby, którzy spotkali się z podobnymi problemami, do zgłaszania się do niego.

Dr Tomasz Maicki
Rzecznik Praw Fizjoterapeuty
tomasz.maicki@rpf.kif.info.pl

O instytucji Rzecznika Praw Fizjoterapeuty przeczytasz także w zakładce na stronie KIF

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
0
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry