Teraz czytasz
Sprawa dla rzecznika

 

Sprawa dla rzecznika

Interwencja w sprawie błędnego naliczania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

Dwunastu magistrów fizjoterapii z woj. podkarpackiego zwróciło się do Rzecznika Praw Fizjoterapeutów o interwencję. Zgłosili, że czują się pokrzywdzeni i oszukani, ponieważ otrzymują wynagrodzenia przewidziane dla osób z tytułem licencjata, a nie magistra fizjoterapii.  Ich wynagrodzenie zostało błędnie i niekorzystnie dla nich obliczone na podstawie niższego współczynnika i zaszeregowanie do grupy 6, a nie 5.

Interwencja
W pierwszej kolejności rzecznik zalecił im, aby zwrócili się do dyrektora placówki w formie pisemnej z prośbą o wyjaśnienie sposobu ustalenia wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku i w oparciu o faktycznie wykonywane przez fizjoterapeutów czynności. Rekomendowane działania nie przyniosły pozytywnych rezultatów, więc rzecznik – za zgodą pokrzywdzonych – podjął oficjalną interwencję, zachowując w poufności dane osób zgłaszających. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z kompetencjami rzecznika interwencja jest możliwa po otrzymaniu informacji o możliwym naruszeniu praw fizjoterapeutów przez pracodawcę, co skutkuje skierowaniem pisma do podmiotu, który naruszył prawa fizjoterapeuty.

W październiku 2022 r. rzecznik wysłał pismo do dyrektora placówki, w którym zwrócił się o zakwalifikowanie do grupy zawodowej nr 5 reprezentowanych przez niego fizjoterapeutów (zgodnie z załącznikiem do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) posiadających dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii. W piśmie podkreślono, że jeśli fizjoterapeuta wykonuje czynności, które może realizować jedynie osoba z wykształceniem magisterskim, to należy zaliczyć taką osobę do stosownej grupy pracowników.

Reakcja pracodawcy

Redakcja poleca

Zgodnie z przyjętymi praktykami rzecznik oczekuje na udzielenie odpowiedzi przez okres 30 dni. Po upływie tego terminu, w związku z brakiem reakcji, zostało wysłane kolejne pismo, w którym ponownie zwrócono się o poprawne zaszeregowanie magistrów fizjoterapii. Zaakcentowano w nim, że zakres czynności zawodowych magistrów fizjoterapii obejmuje m.in. kwalifikowanie do fizykoterapii i kinezyterapii, zlecanie wyrobów medycznych czy wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii. Podkreślono także, że w przypadku braku podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do realizacji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rzecznik wystąpi o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy i podmiotu tworzącego.

Sprawa trwała 3 miesiące i zakończyła się pozytywnie, bez konieczności wzywania organów kontroli. Magistrzy fizjoterapii otrzymali odpowiednie wynagrodzenie, a ich pensja jest obliczana na podstawie właściwego współczynnika 1,02. Dodatkowym efektem interwencji było zaakcentowanie roli samorządu zawodowego w sytuacji, w której naruszane są prawa zawodowe fizjoterapeutów.

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
1
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry