dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów - mgr rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

19 Opublikowane artykuły | Cytowany:
Wyjątkowo długi rok

Znów koniec roku. Im jestem starszy, tym krótszy wydaje mi się każdy kolejny rok. Ale ten mijający odbiega od normy, wyjątkowo się dłużył. Może dlatego, że nie należał do najłatwiejszych.

Szczepmy się!

16 listopada 2021 r. prezes KRF Maciej Krawczyk wystąpił do członków samorządu z apelem, aby zadbali o siebie i swoich pacjentów i zaszczepili się przeciw COVID-19 , jeżeli nie zrobili tego do tej pory. W szczycie IV fali pandemii apel ten nabiera jeszcze większego znaczenia.

Walczymy o godność

Pracujemy, bierzemy za to pieniądze, mamy teoretycznie prawa i obowiązki jak to w każdym zawodzie. Podsumowując: praca jak praca… Nie, jednak nie.

Szansa, która często się nie zdarza

Ostatnie lata to przyśpieszenie w naszym środowisku. Dziś znów stoją przed nami ważne decyzje. Zapewne…

There is no turning back from progress

I am the president of the National Council of Physiotherapists and I hope that as…

Nie ma odwrotu od rozwoju

Zawsze uważałem, że kto staje w miejscu, ten się cofa, więc nie możemy teraz wyhamować. Kolejne elementy reformy rehabilitacji muszą zostać wprowadzone. Nowe kompetencje będą tu kluczowe.

Wciąż naprzód

Nowa normalność ma już inny wymiar. Pisałem to już rok temu, tyle że dzisiaj coraz częściej zapominamy, że teraz jest jeszcze nowsza. Trzecia fala zaatakowała nas niejako „z marszu”.

Kompas, który jest w nas

W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, nasze środowisko zawodowe doświadczyło nowych dylematów moralnych, wyraźnego przesunięcia granic komfortu, presji pacjentów, przełożonych, urzędników i naszych bliskich.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli transport nitrogliceryny

Żadne środowisko nie było przygotowane na epidemię. Nasza epoka nie mierzyła się jeszcze z takimi wyzwaniami i nie było wzorców postępowania, a kryzys ujawnił nie tylko nowe problemy, ale także uwypuklił te, których rozwiązanie wciąż odwlekano lub udawano, że ich nie ma.

Eutanazja refundowanej rehabilitacji

Epidemia nie stała się punktem zwrotnym w myśleniu o opiece zdrowotnej w Polsce.