Teraz czytasz
Moja samodzielność

 

Moja samodzielność

  • Często podczas spotkań z fizjoterapeutami padały pytania o samodzielność. Pytaliście Państwo o nią w różnych kontekstach: pracy z pacjentem, współpracy z innymi zawodami medycznymi, dodatkowych obowiązków czy w końcu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tym numerze mówimy o naszej samodzielności. A czym dla mnie jest samodzielność fizjoterapeuty? To przede wszystkim ustawowo uregulowany zakres praw i obowiązków wynikających z wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Kompetencja

Jestem fizjoterapeutą. Mam prawo do samodzielnej decyzji w zakresie ustalania planu terapii, który opracowuję w oparciu o badanie funkcjonalne w granicach przygotowania zawodowego. Wiem, że nie zawsze tak było. Do niedawna „zlecenie lekarskie” równało się z „poleceniem lekarskim”. Dziś żaden fizjoterapeuta nie może już działać automatycznie, bez zastanowienia. Nawet wtedy, gdy realizuje „zlecenie lekarskie”. Za każdym razem podejmując się czynności zawodowej, musi na podstawie swojego doświadczenia i kwalifikacji poddać ocenie zasadność swoich działań, a także odpowiednio zareagować w przypadku stwierdzenia błędu dotyczącego decyzji o jego podjęciu. Fizjoterapeuta przy podejmowaniu czynności nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe. Pamiętajmy, że podjęcie się czynności, do których nie mamy odpowiedniej wiedzy i umiejętności, może stanowić nadużycie.

Partnerstwo

Partnerstwo zakłada równe traktowanie. Nie można mówić o partnerstwie, kiedy jedna ze stron jest o wiele silniejsza i ma mocniejsze uprawnienia niż ta druga. Nasza samodzielność pozwala nam stać się partnerem dla innych zawodów. Bądźmy integralną częścią zespołów, w których pracujemy, nie bójmy się własnych sądów i opinii. Pamiętajmy, że z lekarzem łączy nas więź merytoryczna, a nie służbowa, co oznacza, że nie jest on naszym zwierzchnikiem, a równorzędnym partnerem w pracy.

Odpowiedzialność

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: „Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej”. Przepis ten dotyczy wszystkich fizjoterapeutów. Zadaniem fizjoterapeuty nie jest już automatyczne, można powiedzieć bezrefleksyjne, wykonywanie działań zleconych przez lekarza, jak miało to miejsce jeszcze niedawno. Pamiętajmy, że w przypadku, gdy fizjoterapeuta – który pomimo posiadania wiedzy o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia pacjenta – wykona zlecone przez lekarza zabiegi, może ponieść odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnej szkody pacjentowi. W związku z tym nie bójmy się podejmować decyzji zgodnie z najlepszą swoją wiedzą – jesteśmy ekspertami.

Redakcja poleca

Ekonomia

Walczę o zmianę sposobu rozliczania fizjoterapii ze środków publicznych. Widzę, jak wielu świetnych fizjoterapeutów ucieka do prywatnej opieki. Nasza samodzielność jest w mojej ocenie również drogą do poprawy finansowej kondycji fizjoterapii. Dlatego podczas każdego spotkania pytam: Jak wielu z nas korzysta z tej samodzielności?

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
1
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry