Prawo w praktyce fizjoterapeuty

Co zrobić z dokumentacją medyczną po zamknięciu praktyki?

Zgodnie z przepisami podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązane do prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji…

Brak PWZFz a uznanie wykonywania zawodu

Skończyłam studia przed 2015 r. i dopiero teraz ubiegam się o prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.…

Czy pacjent może sfotografować dokumentację medyczną?

Co może zrobić fizjoterapeuta, gdy pacjent chce wykonać zdjęcie swoje dokumentacji? Taka forma jest praktyczna…

Fizjoterapeuta a reklama wyrobów medycznych – nowe przepisy!

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych wprowadziła rygorystyczne zasady dotyczące prowadzenia…

Fizjoterapeutka w ciąży a składka członkowska

Czas ciąży to okres szczególny, który niestety może się również wiązać z niemożnością wykonywania obowiązków…

Czy można nagrywać przebieg udzielanego świadczenia zdrowotnego?

Zgodnie z prawem udzielanie świadczenia zdrowotnego może zostać utrwalone w postaci nagrania samego dźwięku, jak…

Czy musimy pobierać od pacjentów tzw. zgody RODO?

Czy fizjoterapeuta zawsze zobowiązany jest do pobierania dodatkowej zgody w ramach przetwarzania danych osobowych pacjenta?…