Teraz czytasz
Jakie płyną korzyści z zarejestrowania praktyki

 

Jakie płyną korzyści z zarejestrowania praktyki

  • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów zostały określone analogicznie do obowiązujących lekarzy czy pielęgniarki i położne.

Rejestr praktyk zawodowych powstał na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219). Wcześniej fizjoterapeuci, którzy chcieli wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej, mogli ją prowadzić jako podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Ustawa wprowadziła możliwość wykonywania zawodu w ramach działalności w formie praktyki zawodowej. Może ona mieć formę: indywidualnej praktyki, praktyki w miejscu wezwania, praktyki ze współpracą z zakładem leczniczym na podstawie umowy zawartej z tym zakładem bądź grupowej praktyki fizjoterapeutycznej, którą mogą zgłosić fizjoterapeuci funkcjonujący jako spółka (jawna, cywilna lub partnerska). Jest to wyczekiwana zmiana, która umożliwiła mniejszym przedsiębiorcom funkcjonowanie bez konieczności spełnienia zdecydowanie wyższych wymogów lokalowych i prawnych, których oczekuje się od podmiotów leczniczych.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów zostały określone analogicznie do obowiązujących lekarzy czy pielęgniarki i położne. Wpis w rejestrze stanowi ważną informację dla pacjentów, którzy zyskują pewność, że działalność jest wiarygodna i funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż mogą się w nim znaleźć jedynie fizjoterapeuci posiadający prawo do wykonywania zawodu. Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, wybierając się na wizytę czy przyjmując fizjoterapeutę u siebie w domu, ponieważ rejestr jest jawny i każdy może dokonać weryfikacji danej działalności.

Okres przejściowy, kiedy jeszcze można było funkcjonować na starych zasadach, trwał do 31 października 2019 r. Brak wpisu do rejestru po tym terminie może się wiązać z konsekwencjami z tytułu wykroczenia.

Dodatkową korzyścią płynącą z uzyskania wpisu w rejestrze jest możliwość korzystania z darmowego programu Finezjo służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Redakcja poleca

Jak dokonać wpisu?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest platformą, poprzez którą możemy złożyć elektroniczny wniosek o uzyskanie wpisu praktyki zawodowej. Dzięki pełnej cyfryzacji sprawnie i bez wychodzenia z domu wypełnimy prosty wniosek, który zostanie rozpatrzony najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia. Będzie to od nas wymagało jedynie zalogowania się do rejestru, podania informacji o działalności i wybranym rodzaju praktyki, podpisania wniosku i dołączenia dowodu opłaty. Nie ma konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje czy założenie działalności, gdyż te dane posiadają już KRF i Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
3
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry