SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWA

Samodzielność zawodowa

Czy fizjoterapeuta, który skończył studia jednolite w 2022 r., może samodzielnie wykonywać zawód?

Niemcy walczą o poprawę statusu zawodu fizjoterapeuty

Najliczniejszą grupę fizjoterapeutów w Europie stanowią Niemcy, których jest aż 200 tys. To blisko 1/4 wszystkich fizjoterapeutów na kontynencie! Mimo swojej liczebności oraz długiej tradycji zawodowej, odstają od innych pod kątem procesu kształcenia, samodzielności oraz nadanych im kompetencji.

Task shifting, czyli krzyżowanie kompetencji zawodów medycznych

Trwająca debata na temat task shifting jest dla nas szansą na promocję samodzielności zawodowej, a co za tym idzie, podkreślenie znaczenia fizjoterapeutów w systemach zdrowotnych.

1

Kompetencje zawodowe fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii

Fizjoterapeuci w Wielkiej Brytanii mają jedną z najbardziej rozwiniętych autonomii
zawodowych i najszerszy zakres kompetencji na świecie.

Problemem jest wysokość wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych

Wraz z wprowadzeniem samodzielności zawodowej jako fizjoterapeuci zyskaliśmy więcej możliwości terapeutycznych.

Czy stać nas na utrzymanie status quo?

Aspekt finansowy w dobie powszechnego pilnowania pieniędzy jest szczególnie istotny.

Partnerska rola fizjoterapii

Komercjalizacja usług nie może, broń Boże, przesłonić rozsądku i bezpieczeństwa dla mniej zasobnych fizjoterapeutów, którzy również mają prawo i chcą się rozwijać.

Początkowo lekarze trochę się obawiali

Działamy na zasadzie teamu interdyscyplinarnego. Uważam, że ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie.

3

Mnie się nawet śni, że pracuję z pacjentem…

Samodzielność zawodowa to dla mnie przede wszystkim odpowiedzialność – mówi pochodząca z Zamościa Katarzyna Szargało-Szkałuba. Wróżono jej karierę aktorską, ale nie mogła zostać nikim innym niż fizjoterapeutką.

Autorytet naszą siłą

Tylko wspólnie możemy budować nasz autorytet przez konsekwentne realizowanie samodzielności.To jedyny sposób na pokazanie znaczenia naszych kompetencji.