Teraz czytasz
Co tak naprawdę oznacza ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

 

Co tak naprawdę oznacza ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Głównym celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r., poz. 932 ze zm.) było ułatwienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla tej grupy pacjentów. Zmiany wprowadzone na mocy tejże ustawy dotyczą realizacji świadczeń w każdym rodzaju świadczeń, ale my zajmiemy się tylko rehabilitacją.

Poza kolejnością

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej¹ oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy osób oczekujących². Co do zasady, świadczenia osobom szczególnie uprawnionym udzielane są w dniu zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe. W takim przypadku świadczeniodawca wyznacza inny termin (także poza kolejnością).

Natomiast wyznaczony w ust. 4 tego artykułu, maksymalny termin udzielenia świadczenia (tj. 7 dni), odnosi się wyłącznie do świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Tym samym powyższy przepis nie odnosi się do ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych w tym również fizjoterapii ambulatoryjnej. Świadczenia wykonane na rzecz pacjenta z uprawnieniami wynikającymi z art. 47 c Ustawy, zgłaszającego się do świadczeniodawcy realizującego umowę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, powinny być udzielone poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

Aby skorzystać, poza kolejnością, ze świadczeń opieki zdrowotnej, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności powinna uzyskać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego a następnie zgłosić się do rejestracji i wraz z dokumentem tożsamości okazać dokument potwierdzający posiadanie ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ułatwienia w dostępie do świadczeń rehabilitacyjnych

Począwszy od 1 lipca 2018 roku pojawiło się pojęcie nielimitowości finansowania świadczeń rehabilitacyjnych. Pojęcie to do dziś jest błędnie interpretowane zarówno przez realizatorów jak i samych jego odbiorców – pacjentów.

Co naprawdę w praktyce to oznacza?

Owej nielimitowości finansowania świadczeń nie można mylić ze zniesieniem ogólnych zasad określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U 2018 r. poz. 465 z późn.zm). A zatem, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  • nadal obowiązuje skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenia realizowane w rodzaju “rehabilitacja lecznicza” oraz
  • limit świadczeń na dane skierowanie zdefiniowany w ww. rozporządzeniu (np. dla świadczenia “fizjoterapia ambulatoryjna” na podstawie jednego skierowania do 10 dni zabiegowych).

Jak zatem rozumieć nielimitowość finansowania? Na mocy ww. ustawy zniesiono limity finansowania świadczeń rehabilitacyjnych, w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, polegające na umożliwieniu zmiany kwot zobowiązań NFZ wobec tych świadczeniodawców, którzy wykonali świadczenia na rzecz pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym celu Narodowy Fundusz Zdrowia wyodrębnił zakresy skojarzone i cyklicznie przeznacza dodatkowe środki finansowe, których wysokość uzależniona jest od faktycznego wykonania świadczeń dla pacjentów z orzeczeniem:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

1. w oparciu o art. 47 c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
2. art.20 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Daj znać, co sądzisz o tym artykule :)
Lubię to!
2
Przykro
0
Super
0
wow
0
Wrr
0

© 2020 Magazyn Głos Fizjoterapeuty. All Rights Reserved.
Polityka prywatności i regulamin    kif.info.pl

Do góry